Bilder på hästar våren 2009
(Foto Ingrid Kongstad)