Tävlingsbilder från Ribersborg lördagen den13 maj 2018.
Tävlande var Linda Diaz med Fortissimo och Yoga,
Susann Nylander med Key to Heaven,
Klara Abrahamsson med Corleone och Jessica Sundberg med Skuggan.

Fotograf Minette Lindberg

Jessica Sundberg med Skuggan

Jessica Sundberg med Skuggan

Klara Abrahamsson med Corleone

Klara Abrahamsson med Corleone

Susann Nylander med Key to Heaven

Susann Nylander med Key to Heaven

Susann Nylander med Key to Heaven

Linda Diaz med Fortissimo

Linda Diaz med Fortissimo

Linda Diaz med Fortissimo

Linda Diaz med Yoga

Linda Diaz med Yoga