Tävlingsbilder från Ribersborg lördagen den12 maj 2018.
Deltagande var Elly Andersson på Cindy och Billie Möllberg på Danny.

Fotograf Minette Lindberg

Elly Andersson på Cindy

Elly Andersson på Cindy

Elly Andersson på Cindy

Billie Möllberg på Danny

Billie Möllberg på Danny

Billie Möllberg på Danny